telform
Segman Yayları

Segman Yayları, yağda temperlenmiş alaşımlı yuvarlak telden silindirik helisel olarak sarılmıştır ve her iki ucunun bir parça ile birleştirilmesiyle dairesel şekil alır. Segman yayları çevresel olarak bir kuvvet yaratmak amacıyla tasarlanmışlardır. Kullandıkları yerde çevresel olarak baskı altına alınırlar ve yayın tüm çevresinde yay yüzeyine teğet olacak şekilde kuvvetler oluşur. 

Segman yayları başları tasarlanmış tek hatveli veya değişken hatveli, istendiği durumlarda da yan yüzeyi taşlamalı olarak imal edilirler. ISO 6626 standartlarına uygun üretilen segman yaylarımız Federal Mogul Firması tarafından da onaylanmış ve kullanılmaktadır. Segman Yayları piston halkalarından biri olan yağ segmanlarının içerisinde yağ segmanının silindir cidarına tam oturtulmasını ve baskı uygulayarak yağı kontrol etmek için kullanılır.