telform
Çekme Yaylar

Çekme Yaylar, metal veya metal alaşımından yapılmış, yuvarlak bir telin helisel olarak sarılmasıyla elde edilirler. Çekme yayların başları genellikle çengel veya halka şeklinde kıvrılmıştır. Bu yayların bir ucu sabit tutularak diğer ucu çekilir ve yay enerji depolar. Bu enerji sayesinde, yaya uygulanan kuvvet kalktığında yay kendine doğru çekmeye başlar. Çekme yaylar genellikle öngerilmeli ve bitişik sarımlı olarak üretilir. Çengellerde eğilme ve burulmadan dolayı kırılmalar için kritik kayma gerilme seviyeleri dikkatle incelenmeli ve çengellerde, herhangi bir çentik, küçük radyüs ve kesit daralması bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Firmamızda 0,15 mm den 6,00 mm tel çapına kadar metal veya metal alaşımı tellerden her türlü çengel tipine sahip çekme yay imalatı standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Yayların performansını arttırmak için şekil verme işleminden sonra, yaylar elektronik kontrollü ve hava sirkülasyonlu fırınlarda gerilim giderme tavına tabii tutulurlar. İstendiğinde yay yüzeylerine shotpeening işlemi uygulanmaktadır.